Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Rada Gminy Włoszakowice

 

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE  (kadencja VIII: 2018-2023) 

1.   Gbór Izabela
2.   Kurpisz Kazimierz - Przewdoniczący Rady Gminy
3.   Langner Dorota
4.   Michalska Hanna
5.   Poloch Zenon
6.   Przezbór Irena
7.   Resler Jerzy
8.   Rzeźniczak Maria
9.   Sobecka Helena
10. Sujecki Marius
11. Szady Mariusz
12. Szaferska-Poczekaj Aneta
13. Wąsowicz Marek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
14. Wilczak Karol
15. Zając Bartosz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochnony Środowiska i Rolnictwa 2018-2023​

Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
Radny - Bartosz Zając
Radny - Dorota Langner
Radny - Helena Sobecka
Radny - Mariusz Szady
Radny - Zenon Poloch

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 2018-2023​

Radny - Irena Przezbór
Radny - Izabela Gbór
Radny - Karol Wilczak
Radny - Marek Wąsowicz
Radny - Maria Rzeźniczak
Radny - Marius Sujecki

Komisja Rewizyjna 2018-2023​

Radny - Aneta Szaferska Poczekaj
Radny - Hanna Michalska
Radny - Izabela Gbór
Radny - Jerzy Resler

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2018-2023​

Radni - Hanna Michalska
Radni - Irena Przezbór
Radni - Maria Rzeźniczak
Radni - Marius Sujecki


 

 

RADA GMINY WŁOSZAKOWICE  (kadencja VII: 2014-2018) 

Radni:

 1. Zofia Strzymińska
 2. Marek Wąsowicz
 3. Arkadiusz Pawlak
 4. Irena Przezbór   - Przewdoniczący Rady Gminy
 5. Leszek Jagodzik
 6. Aniela Poloszyk   - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 7. Mirosława Urbaniak
 8. Irena Rakowska
 9. Hanna Michalska
 10. Zbysław Drożdżyński
 11. Krzysztof Kasperski
 12. Paweł Marcinek
 13. Zenon Poloch
 14. Dorota Langner
 15. Marzena Ratajczak

 

KOMISJE RADY GMINY VII KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Aniela Poloszyk 
Zofia Strzymińska
Leszek Jagodzik
Krzysztof Kasperski
Marzena Ratajczak
Marek Wąsowicz

Komisja Rewizyjna 
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Paweł Marcinek - Przewodniczący Komisji
Hanna Michalska
Arkadiusz Pawlak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Zenon Poloch 
Dorota Langner
Irena Rakowska
Zbysław Drożdzyński

 


RADA GMINY WŁOSZAKOWICE  (kadencja VI: 2010-2014)

Rada Gmiiny Włoszakowice

Od lewej siedzą:
Hanna Michalska, Mirosława Urbaniak, Stefan Lis, Bronisław Elimer, Irena Przezbór (Przewodniczący Rady Gminy), Zofia Strzymińska, Aniela Poloszyk, Krystyna John,

Od lewej stoją:
Krzysztof Poprawski, Aleksy Zaremba, Ryszard Lipowy, Zenon Poloch, Stanisław Waligóra (Wójt), Leszek Jagodzik, Ryszard Nowak, Paweł Marcinek

KOMISJE RADY GMINY VI KADENCJI

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Krystyna John - Przewodnicząca Komisji
Leszek Jagodzik
Paweł Marcinek
Zofia Strzymińska

Komisja Rewizyjna VI kadencja
E-mail: gmina@wloszakowice.pl

Aleksy Zaremba - Przewodniczący Komisji
Bronisław Elimer
Hanna Michalska

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VI kadencja)
E-mail: gmina@wloszakowice.pl 

Krzysztof Poprawski -  Przewodniczący Komisji
Mirosława Urbaniak
Ryszard Lipowy
Ryszard Nowak
Stefan Lis
Zenon Poloch

RADNI:

Irena Przezbór

Funkcja w radzie: Przewodniczący Rady Gminy
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 691 203 435

Aleksy Zaremba

Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5371 254

Aniela Poloszyk

Funkcja w radzie: Radna
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 693 355 411

Bronisław Elimer

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 063

Hanna Michalska

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Rewizyjnej
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 376 446

Krystyna John

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 609 70 71 76

Krzysztof Poprawski

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 508 763 145

Leszek Jagodzik

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 574 201

Mirosława Urbaniak

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 631

Paweł Marcinek

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 601 871 122

Ryszard Lipowy

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 72 313

Ryszard Nowak

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 605 469 587

Stefan Lis

Funkcja w radzie: Wiceprzerodniczący Rady Gminy
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370489

Zenon Poloch

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5331614

Zofia Strzymińska

Funkcja w radzie: Radny
Funkcja w komisji: członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
E-mail: gmina@wloszakowice.pl
Telefon: 65 5370 434