Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Informacje dla mieszkańców

fotografia
Nowe wzory informacji i deklaracji na podatek

Dodano : 2019-07-22 14:35

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne – podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Formularze deklaracji i informacji dostępne są na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

fotografia
Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów

Dodano : 2019-05-08 13:54

Wójt gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 18 marca 2019 roku Rada Gminy Włoszakowice podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

fotografia
Gmina Włoszakowice uczestnikiem „Konkursu Azbest 2019!”

Dodano : 2019-05-08 10:57

W dniu 6 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii został ogłoszony „Konkurs Azbest 2019!” na realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” (POKA). Udział w konkursie mogły wziąć jednostki samorządu terytorialnego (JST) wszystkich szczebli, podejmujące działania związane z POKA. Oferty należało składać do 29 marca (decydowała data wpływu oferty do Kancelarii Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii).

fotografia
Wybory do samorządów wiejskich

Dodano : 2019-04-18 12:40

W dniach 29 marca – 17 kwietnia we wszystkich dwunastu sołectwach gminy Włoszakowice odbyły się zebrania wiejskie. W ich trakcie mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybrali członków samorządów wiejskich, w tym sołtysów i osoby zasiadające w radach sołeckich. Przedstawiamy kompletne wyniki wyborów.

fotografia
Obowiązek zawierania i aktualizacji umów

Dodano : 2019-01-31 14:01

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przypomina o obowiązku zawierania i aktualizacji umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

   Wczytywanie...