Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Ostatni dzwonek Tadeusza Górnego

Dodano: 2019-06-20 14:28

Wraz z ostatnim dzwonkiem w roku szkolnym 2018/2019 pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pożegnali długoletniego dyrektora placówki – Tadeusza Górnego. Tym samym mieszkaniec Grotnik, związany z naszą gminą od 1982 roku, po prawie 37 latach pracy w oświacie zakończył swą owocną karierę zawodową i już niedługo przejdzie na zasłużoną emeryturę.

Choć pożegnania kojarzą się zazwyczaj ze smutkiem i nostalgią, to środowa uroczystość była zgoła odmienna. Specjalnie z myślą o odchodzącym dyrektorze nauczyciele i uczniowie włoszakowickiej szkoły przygotowali niezwykle barwny i bogaty program artystyczny, w trakcie którego śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli, a nawet zaprezentowali dwie humorystyczne scenki. Nie mogło też zabraknąć podziękowań, gratulacji i życzeń składanych zasłużonemu pedagogowi przez zaproszonych gości, w tym m.in.: wójta gminy Włoszakowice Roberta Kasperczaka, przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Kurpisza, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marka Wąsowicza, radne Irenę Przezbór i Marię Rzeźniczak, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pawła Borowca, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Mariolę Żołędziejewską, dyrektorów okolicznych placówek oświatowych oraz przedstawicieli rad rodziców.

-9 lat dyrektorowania i 54 lata chodzenia do szkoły, licząc również naukę, minęły jak jeden dzień – powiedział rozpoczynając pożegnalne przemówienie dyrektor Tadeusz Górny.

Oficjalnie pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach Tadeusz Górny zakończy w połowie sierpnia. Wówczas nowym dyrektorem placówki zostanie Jarosław Zielonka z Leszna, który 14 czerwca wygrał postępowanie konkursowe na to stanowisko.

***

Tadeusz Górny urodził się 21 października 1958 roku w Wonieściu. Ukończył tamtejszą Szkołę Podstawową (1973 r.), I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (na profilu matematyczno-fizycznym, 1977 r.), Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze (na kierunku matematyka, 1981 r.) i studia podyplomowe (na kierunku matematyka z informatyką, 1990 r.). W 1982 roku rozpoczął pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Brennie, a w 1987 roku w Szkole Podstawowej we Włoszakowicach (uczył matematyki, fizyki, informatyki, przysposobienia obronnego i muzyki oraz prowadził kółko matematyczne, chór szkolny i zajęcia w ramach Ligi Obrony Kraju). Brał udział w tworzeniu dwóch pracowni komputerowych, opracował i wdrożył trzy programy autorskie do nauczania informatyki (w tym dwa zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej) oraz przygotowywał zagadnienia na pierwszą w Polsce maturę z informatyki (1996 r.). W 2007 roku został wicedyrektorem włoszakowickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących, a w 2009 roku objął stanowisko dyrektora tej placówki.

A.A.