Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Umowy na odbiór śmieci podpisane

Dodano: 2018-12-21 12:42

Dnia 21 grudnia w siedzibie włoszakowickiego Urzędu Gminy podpisano umowy na „Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Włoszakowice” oraz „Utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie i Dominicach”. Oba kontrakt zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Wykonawcą usług wyłonionym w drodze przetargów nieograniczonych została Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, posiadająca swą siedzibę w Błotnicy przy ulicy Szkolnej 46. Wartość zamówienia na odbiór odpadów komunalnych opiewa na kwotę 479.520,00 zł brutto, a na utrzymanie czystości i porządku wynosi 228 960,00 zł brutto.

Umowy ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Robert Kasperczak przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki, natomiast ze strony wykonawcy właściciel firmy Dominik Zając.

A. Cygan