Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Stawka opłaty i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów na rok 2019

Dodano: 2018-12-31 08:47

 

Przypominamy, że częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych (plastik, metale, szkło, makulatura) odbierane będą średnio co 2 tygodnie. Odpady biodegradowalne (skoszoną trawę, liście, resztki żywności pochodzenia roślinnego, obierki) odbierane będą raz w miesiącu
(od stycznia do maja i od września do grudnia), w sezonie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień) częściej wg podanego poniżej  harmonogramu.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązują od 1 maja 2019 r.

są następujące:

13,50 zł/ 1 mieszkańca/ 1 miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,25,00 zł/ 1 mieszkańca/ 1 miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

 
 
 Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące sposobu i terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na rok 2019. Harmonogramy są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy (pok.111), u sołtysów, a także do pobrania ze strony internetowej gminy.
 
WARTO WIEDZIEĆ!
TERMINY PŁATNOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
- 15.02- za styczeń i luty                                           - 15.08- za lipiec i sierpień
- 15.04- za marzec i kwiecień                                   - 15.10- za wrzesień i październik
- 15.06- za maj i czerwiec                                         - 15.12- za listopad i grudzień
Płatności należy dokonywać w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów lub przelewem na rachunek bankowy nr 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001
PAMIĘTAJ!
  • odpady wielkogabarytowe to np. stare meble, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, meble ogrodowe
  • wystawiamy tylko kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • przeterminowane leki oddajemy do apteki  lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
  • odpady remontowe i budowalne (np. gruz, dachówka, styropian, papa, regipsy, panele) zawozimy we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Włoszakowicach przy ul. Wolsztyńskiej 10- nieodpłatnie przyjmowane są w ilości 100 kg/ mieszkańca/ rok
  • opony od pojazdów osobowych nie będą zbierane podczas zbiórek objazdowych- można je nieodpłatnie oddać na PSZOK
  • odpady biodegradowalne (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, resztki żywności pochodzenia roślinnego) oddajemy w pojemniku z tworzywa sztucznego, nie w foliowych workach
ZMIANA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI: W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby mieszkańców) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.