Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Przemówienie wójta gminy Włoszakowice z okazji otwarcia drogi gminnej w Bukówcu Górnym

Dodano: 2011-12-09 14:11


Szanowni Państwo,

Samorządowe władze gminy Włoszakowice od początku utworzenia, od 1990 roku, przywiązywały i przywiązują nadal dużą wagę do budowy twardych nawierzchni dróg. Jesteśmy bardzo zgodni w przekonaniu o bardzo korzystnym wpływie dobrych dróg na rozwój gospodarczy gminy.  

W minionym okresie ponad dwudziestu lat takich utwardzonych nawierzchni wybudowano na terenie gminy około 35 km i ciągle, mamy w tym zakresie niezaspokojone potrzeby. Oddawana dziś do użytku droga jest największym i najdroższym zadaniem, jakie przyszło nam realizować. Cieszy nas bardzo, że poprzez tą inwestycję jak i wcześniejszą budowę nawierzchni z kostki na ul. Marcinka zmienia się radykalnie na korzyść funkcjonowanie miejscowości Bukówiec Górny. Zmiana jest korzystna dla mieszkańców tej wsi jak i sąsiednich.
 
Zapewne niejeden z Was pamięta, kiedy na spotkaniu w sali wiejskiej, znacznie jeszcze przed budową, podczas etapu projektowania powiedziałem, że budujemy szeroką drogę i ulicę z ciągiem pieszo-rowerowym w możliwie najlepszym rozwiązaniu, albo nie robimy nic, jeśli mamy budować, aby tylko coś zrobić.

To moje stwierdzenie przyjęliście i wspólnie postawiliśmy sobie ambitny cel i wspólnie ten cel dziś osiągnęliśmy. Problemów było rzeczywiście bardzo dużo, niektóre z nich wymienię: za wąski pas drogowy, wykupy i pełne emocji negocjacje, aby ten pas drogowy poszerzyć, problemy z geodetami, z sądem, brak prawnie określonych właścicieli gruntów, grząski grunt, konieczność przebudowy odcinków sieci energetycznej, telefonicznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uregulowanie spływu wód z urządzeń melioracyjnych, przestawianie płotów, uciążliwość dojazdu do posesji, problemy z wjazdami na pola, budowa ronda na części drogi powiatowej.

Jednakże mówiąc o problemach chcę podkreślić skalę zadania, ale się nie skarżę, bo jak niedawno powiedziałem Waszemu sołtysowi, „problemy to nasza specjalność”. Od tego jesteśmy i chętnie podejmujemy trudne wyzwania szczególnie w sytuacji, gdy czujemy poparcie mieszkańców. Tutaj to poparcie było i za to Wam dziękuję.

Kieruję słowa podziękowanie za przyznaną pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 50% kosztów zadania do pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego, reprezentującego samorząd wojewódzki, a także do pracowników Urzędu Marszałkowskiego, którzy w realizację wniosku byli zaangażowani. Bardzo dziękuję.

Dziękuję wykonawcom tworzącym konsorcjum firm, którego jako lider występuje przedsiębiorstwo Drogi i Ulice z Leszna z prezesem Wojciechem Rajewskim a partner przedsiębiorstwo PTHS PRA - MAS z prezesem Adamem Masłowskim, dziękuję inżynierowi kontraktu panu Genedij Dołżonek i projektantowi panu Andrzejowi Włodarczakowi, dziękuję Starostwu Powiatowemu w Lesznie. Bardzo dziękuję.

Dziękuję panu Jerzemu Michalskiemu, kierownikowi Zarządu Dróg Gminnych. To on był najbardziej obciążony prowadzeniem tej inwestycji. Jego najczęściej widzieliście na budowie, z Wami rozmawiał, łagodził problemy. Był w stałych roboczych relacjach jako przedstawiciel inwestora z wykonawcami i inżynierem kontraktu, z urzędnikami innych urzędów. Wspomagał go w pracy biurowej księgowy jednostki pan Szymon Marcinek. Inny pracownik Zarządu pan Tomasz Samol zaprojektował i pod jego nadzorem wykonano zieleń ozdobną. Panie Jurku bardzo dziękuję, także dziękuję panu Szymonowi i panu Tomaszowi.

Niewidocznymi na budowie a ważnymi osobami byli członkowie zespoły realizującego inwestycję, to pani Karolina Nowak, która uczestniczyła w przygotowaniu wniosku o środki unijne, pan Bogdan Olejnik - geodeta i meliorant, który jak mi powiedział, do końca życia będzie pamiętał problemy, jakie tu wystąpiły, pan Mateusz Mroziński – prowadził sprawy wykupów, pan Robert Kasperczak – odpowiedzialny za przetarg, pan Hubert Patelka – prawnik, odpowiedzialny za wszystkie problemy wynikające z prawa. Razem Wam dziękuję.

Poza zespołem wymieniam: panią Monikę Klemenską – sekretarza gminy i panią Marię Rolkę – skarbnika gminy, panią Monikę Ławecką – główną księgową urzędu, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i nadzór nad środkami finansowymi w budżecie.  
Wymieniam także pana Rafała Jagodzika, prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach, który wraz z podległymi sobie pracownikami realizował liczne awarie i przebudowy. Zwracam tu uwagę, że niejako w cieniu tej inwestycji drogowej Spółka kończy realizację przy tej ulicy innego ważnego zadania, to jest połączenia stacji wodociągowej w Bukówcu ze stacją wodociągową w Boguszynie, co w dalszej konsekwencji nie tylko poprawi pewność dostawy wody dla wsi, ale i poprawi jej jakość. Dziękuję panu i panu Romanowi Hałupce.

Dziękuję za współpracę panom Ryszardowi Lipowemu, Pawłowi Marcinkowi, Krzysztofowi Poprawskiemu - radnym gminy Włoszakowice z Bukówca Górnego, Wasze zaangażowanie w budowę, szczególnie na etapie negocjacji oceniam bardzo wysoko. Działaliście z administracją gminną jako jedna zgrana drużyna z dobrym końcowym rezultatem. Dziękuje Wam jak i pozostałym radnym gminy.

Na końcu wymieniam pana Tadeusza Malepszego, sołtysa Waszej wsi. Powiem tak, pomimo, że nie miał takiego obowiązku był wszędzie, rozmawiał, uspokajał, łagodził napięcia, tworzył dobrą atmosferę współpracy. Nie jest sztuką wywołać konflikt, sztuką jest wykonać inwestycję dobrze i w zgodzie, zważywszy, że inwestycja ta naruszała wiele indywidualnych interesów. Sołtysa wspierała rada sołecka, panowie: Ferdynand Małecki, Tomasz Poniży, Waldemar Lipowy, Szymon Marcinek, Jan Kot, Damian Małecki. Dziękuje panu Tadeuszu, dziękuje Wam członkowie Rady Sołeckiej.

Dziękuję mieszkańcom za spokojne znoszenie niedogodności związanych z budową.

Szanowni Państwo, niech ta droga i ulica dobrze służy nam wszystkim, w szczególności Wam tu mieszkającym. Jeszcze raz dziękuję  wszystkim.


                                                                                                                            Stanisław Waligóra
                                                                                                                            Wójt Gminy Włoszakowice