Dodano : 2017-11-02 12:36
STRONA ARCHIWALNA
archiwalna.wloszakowice.pl
czytaj więcej
Informacja o budowie i przebudowie dróg

Dodano: 2017-09-05 08:27

 

Informacja o budowie i przebudowie dróg do S5 i dalszych planach poprawy układu komunikacyjnego na terenie gminy

Przebudowa i budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 (Wijewo) przez Brenno, Zaborówiec, Włoszakowice, Bukówiec Górny, Podśmigiel, rondo najazdowe na S5 przy Nietążkowie już się rozpoczęła. Termin zakończenia inwestycji został określony w umowie na 31 sierpnia, a rozliczenie do 30 września  2018 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 55 396 353,27 zł. Inwestycja jest realizowana przez powiat leszczyński który dokłada do inwestycji 5,5 mln zł, i powiat kościański, który dokłada 1 700 000,00 zł, przy współudziale gminy Śmigiel, która dopłaca 6 075 000,00 zł; Włoszakowice dopłacają 5 930 000,00 zł. W projekcie uczestniczy też gmina Wijewo. Inwestycja po stronie powiatu kościańskiego obejmuje odcinek drogi o długości 6,5 km wraz ze ścieżką rowerową o szerokości 2 metrów i  kosztuje 20 112 527,05 zł; po stronie powiatu leszczyńskiego do wykonania jest odcinek o długości - 21,5 km, jego koszt całkowity wynosi – 34 496 353,27 zł.

Pas jezdni od Wijewa do Włoszakowic, do ul. Powstańców Wlkp.,  zostanie poszerzony do 6 metrów; we Włoszakowicach na ul. Wolsztyńskiej od ostatniego domu do ul. Powstańców Wlkp. zostanie wybudowany za rowem ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5  metra.  Koszt całego tego odcinka wynosi 15 067 574,89 zł.

Jezdnia na ul. Powstańców Wlkp., od ul. Wolsztyńskiej do ronda, zostanie przesunięta patrząc od ronda w lewo, a po prawej stronie chodnik zostanie poszerzony z dopuszczeniem na nim jazdy rowerzystów. Koszt – 599 608,65 zł.

Rondo i odcinek jezdni do kościoła na ul. K. Kurpińskiego nie podlega przebudowie.

Parking przy kościele - likwidację trawnika, okrawężnikowanie w ramach projektu, podbudowę i budowę nawierzchni z kostki brukowej jako koszt niekwalifikowany musi wykonać gmina we własnym zakresie.

Największej przebudowie podlegał będzie odcinek jezdni od kościoła do torów PKP; na tym odcinku jezdnia zostanie poszerzona do 9 metrów, będą trzy jezdnie i ciąg pieszo – rowerowy. Przebudowa, ze względu na niestabilność drogi z racji jej wykonania na bagnie, będzie miała wykonaną nową podbudowę do głębokości 0,9 metra. Będą wymieniane lub przenoszone instalacje z wodą, kanalizacją, energią elektryczną i oświetlenia ulicznego. Parking na wysokości Restauracji Toscania zostanie w dotychczasowej wielkości, ale zostanie przesunięty w stronę parku. Za parkingiem będzie poprowadzona ścieżka rowerowa.  Koszt – 4 017 284.48 zł.

Nastąpi likwidacja parkingu przy fosie. Parking przy ul. Kurpińskiego i ul. Zachodniej,  parking przy UG, wjazdy na parking na łące przy pałacu - to są zadania gminy, które (nie wszystkie) będą wykonane w 2018 roku.

Jezdnia drogi od torów do Bukówca Górnego (do ul. Powstańców Wlkp.) zostanie poszerzona do szerokości  7 metrów, dodatkowo od ul. Wańskiego do ul. Powstańców Wlkp. będzie wykonany ciąg pieszo – rowerowy. Koszt – 2 181 897,71 zł.

Ul. Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym zostanie przebudowana na całej długości (od stawu do ronda), będzie wykonany nowy krawężnik, nowy rynsztok z kostki, nowa nawierzchnia asfaltowa, nastąpi regulacja studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej. Od strony Włoszakowic zostaną dokonane spusty do odpływu wody z jezdni płynącej ulicą podczas bardzo ulewnych opadów. Koszt – 3 335 690,17 zł.

Od ronda na końcu Bukówca Górnego do dawnego zajazdu pod Boguszynem asfalt  zostanie poszerzony do szerokości 7 metrów.  Koszt – 4 336 598,85 zł.

Od zajazdu droga skręci w lewo i ominie Boguszyn. Zostanie tam wybudowana na gołym gruncie droga od podstaw o szerokości asfaltu 7 metrów do granicy z gminą Śmigiel w lesie. Koszt – 1 872 487,04 zł. Dalej droga ta pobiegnie przez las do Podśmigla.  Nasz odcinek tej drogi wynosi 287,0 mb, a jego  koszt – 798 331,12 zł.

Począwszy od Podśmigla droga pobiegnie po pasie istniejącej drogi szutrowej i przed Nietążkowem skręci w las do ronda najazdowego na przyszłej S5. Ten odcinek będzie miał także szerokość asfaltu 7 metrów.  Na odcinku drogi od granicy gminy Włoszakowice z gminą Śmigiel do ronda najazdowego będzie wybudowany  ciąg pieszo – rowerowy. Koszt -20 112 527,05 zł.

Od ronda w Bukówcu Górnym do granicy gminy ciąg pieszo – rowerowy będzie zaprojektowany w latach 2018/2019.

Zakłada się, że na przebudowanej i wybudowanej drodze nie zwiększy się ruch pojazdów, ponieważ część pojazdów, zwłaszcza ciężarowych z kierunku Wschowy na Poznań, wybierać będzie budowaną drogę szybkiego ruchu S5.  Ruch poprzez szerokie jezdnie będzie płynniejszy i bezpieczniejszy. Pojazdy jadące po nowej równej nawierzchni będą wytwarzały mniejszy hałas i mniejsze drgania. W wielu miejscach ruch rowerzystów przeniesie się na ciągi pieszo-rowerowe, co poprawi dodatkowo bezpieczeństwo.

We Włoszakowicach droga na wysokości pałacu wykonana jest na bagnie. Podczas przebudowy jej podbudowa zostanie istotnie wzmocniona. Będzie poszerzony pas drogi, co umożliwi wykonanie trzech jezdni. Ten trzeci pas pozwoli korzystającym w ramach ruchu lokalnego swobodnie zjeżdżać i wjeżdżać z ulicy,  a przejeżdżającym przez wieś umożliwi płynny przejazd. Zakładamy, że w ciągu ul. Kurpińskiego w następnym roku przybędzie jeszcze znacząca liczba miejsc parkingowych koło kościoła i przy pałacu. Wcześniej przebudowany przejazd kolejowy jako nowoczesny przejazd cichy będzie dobrze się zgrywał z całą ulicą. Odcinek do Bukówca Górnego poszerzony do 7 metrów pozwoli na bardziej płynny i bezpieczny przejazd, skorzystają na tym także piesi i rowerzyści, którzy do głównej ulicy dojadą ciągiem pieszo-rowerowym. Bukówiec będzie miał nową równą nawierzchnię jezdni, co wpłynie na pewno na zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez pojazdy. Przy tej okazji będą wykonane dodatkowe odpływy wody z ulicy na wypadek bardzo ulewnych opadów deszczu.  Od ronda aż do S5 asfalt będzie szeroki na 7 metrów. Zostanie zmniejszony ruch samochodowy w Boguszynie, Bronikowie, Morownicy i Śmiglu. Powiat kościański zamierza przy tej drodze na swoich gruntach uruchomić strefę przemysłową, co nie jest bez znaczenia dla mieszkańców naszej gminy.  Czas przejazdu z Włoszakowic do S5 istotnie się skróci.  Droga ta jest także ważna dla mieszkańców gminy Wijewo. Cała nowa droga jest drogą powiatową. Droga od dawnego zajazdu przed Boguszynem do Boguszyna będzie przekazana przez powiat gminie.

Życzmy sobie wszyscy, aby ta korzystna dla wszystkich partnerów projektu inwestycja jak najszybciej powstała.

Ponadto obecnie rozpoczęto zlecenie wykonania projektu obwodnicy wsi Jezierzyce Kościelne. Zrealizowanie w następnych latach tego projektu przybliży większej części mieszkańcom gminy oraz tym, którzy wypoczywają na letnisku, dojazd do S5 w kierunku Leszna i Wrocławia. Wewnątrz wsi Jezierzyce Kościelne zrobi się spokojniej. Powiat przy współpracy z gmina zakłada w przyszłym roku przebudowę drogi z Włoszakowic do Boszkowa-letniska. Droga będzie poszerzona do 6,5 metra; za pasem zieleni na całej jej długości będzie ciąg pieszo-rowerowy.

Niedawno zakończono budowę drogi pokrytej asfaltem pomiędzy Włoszakowicami a Krzyckiem Wielkim przez las  oraz wykonano odcinki drogi asfaltowej w Jezierzycach Kościelnych i na ul. Gołanickiej w Krzycku Wielkim. Coraz bardziej staje się realne przyjęcie do planów inwestycyjnych gminy budowy drogi od zakładu W. Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim do drogi z Krzycka Wielkiego do Boguszyna. Trwają wykupy pod przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie – Letnisku i pod przebudowę ul. Wiejskiej w Grotnikach.

Realizując przedstawione tu inwestycje drogowe i planując dalsze władze gminy systematycznie dążą do jak najlepszego udoskonalenia naszego układu drogowego.

Wójt Stanisław Waligóra